Планирано заштићено подручје Локалитет изнад Бошњана – шта смо затекли на терену

Планирано заштићено подручје Локалитет изнад Бошњана налази се на простору брда изнад села Бошњане, јужно од пута који из правца Бошњана води ка новоизграђеној инсталацији “Србијагаса” па оријентационо до половине растојања од новоасфалтираног пута до пута Парћаин – Зајечар. Реч је о северном делу контуре приказане на мапи, а на југу се простор Локалитета изнад Бошњана спаја са наредним планираним заштићеним подручјем Под Горњим пољем које се завршава јужно на ивици пута Параћин – Зајечар.

Локација планираног заштићеног подручја

 

 

На терену реч је о простору покривеном њивама и шумарцима, који је део висоравни између Бошњана, Главице и Параћина, испресецан јаругама које се спуштају ка платоу Црнице према западу и немају велику дубину.

Поглед на планирано заштићено подручје са севера на југ.
Поглед на планирано заштићено подручје са запада на исток.
Поглед на планирано заштићено подручје са југа на север.
Поглед на планирано заштићено подручје са истока на запад.

 

У Просторном плану ово подручје се предлаже за “научно истраживачки резерват” и говори се о ексцесивној ерозији”, као и о томе да је ово локалитет за “активним клизиштима”.

На жалост на терену нисмо наишли на примере активних клизишта, али с обзиром на расположиво време и велики простор подручја, значајног простора покривеног листопадном шумом сасвим је могуће да су нам овакви простори уочени од стране аутора Просторног плана “измакли” приликом изласка на терен.

Међутим, запазили смо нешто друго – локацију која се и даље користи као сеоско сметлиште иако села у општини већ више од деценију имају организовано прикупљање комуналног отпада и постављене контејнере.

Дивља депонија на простору планираног заштићеног подручја.
На локацији дивље депоније забележили смо и амбалажу моторних уља и различитих производа за коришћење у пољоприведи. Све ове супстанце представљају опасне материје и велике загађиваче животне средине.

 

У гомилама отпада из домаћинстава налази се и амбалажа уља за двотактне моторе (нпр. мотори за наводњавање) као и амбалажа различитих средстава која се користе у пољопривредној производњи.

Закључак

Локалитет изнад Бошњана је пријатан предео, који се према оном што смо затекли на терену не разликује превише од било ког сличног дела побрђа којим се завршава долина Велике Мораве на правцу север – југ кроз територију Општине Параћин.

На овом простору чини се да је нешто више површине под шумом, што ствара повољније услове и за крупније сисаре (у зони од Бошњана до Параћина није неуобичајено срести и срнећу дивљач). Та околност доприноси могућем значају подручја у погледу планиране намене као “резервата природе” уколико се под тим подразумева чување простора за врсте које иначе не би опстале у близини великог броја насеља (у троуглу Параћин – Главица – Бошњане), а чији је природни простор површина под шумом прошарана ливадама.

Панорама планираног заштићеног подручја.

 

На жалост због ограниченог времена и велике површине простора нисмо чак ни уз помоћ беспилотне летелице да детаљно сагледамо комплетно подручје, па како је већ наведено нисмо успели да идентификујемо примере активних клизишта о којима се говори о Просторном плану.

Заштита овог простора има смисла са становишта чувања станишта за различите врсте које би иначе биле угрожене интензивнијом пољопривредном производњом и уклањањем шумарака који пружају склониште и заштиту, као и због релативне близине града, мада свакако Чукара – Парк шума Главица и Локалитет Под Горњим пољем представљају бољи избор за рекреативно уживање у природи кроз пешачење и “планинарење” без много напора. У том смислу подручје има своје место у систему заштите природе Општине Параћин, али би свакако било неопоходно у наредном периоду наставити са теренско обрадом и евиденцијом свих особина овог локалитета у детаљнијем истраживању.

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.