Планирано заштићено подручје Локалитет Под Магарачким врхом – шта смо затекли на терену

Планирано заштићено подручје Локалитет Под Магарачким врхом обухвата простор у близини истоименог врха, између Троглан Баре и Пештерца, на истоку општине.

 

На терену је реч о терену покривеном шумом. Шума је углавном листопадна, букова, уз нешто четинара.

Поглед ка југу са северне тачке подручја.

 

 

Поглед на исток са северне тачке подручја.

 

 

 

Поглед на југозапад са северне тачке подручја.

 

 

 

Поглед на северозапад са северне тачке подручја.

 

 

Поглед на југ са јужне тачке подручја

 

 

Поглед на север са јужне тачке подручја.

 

 

Као што се може видети са фотографија, у свим правцима гледано са територије подручја протежу се наизглед непрегледне шуме. Ово је заиста простор “у сред” велике шумовите области која креће од Забреге на западу и завршава се далеко на истоку ван граница општине.

 

Детаљ букове шуме на северу подручја

 

Детаљ букове шуме на северу подручју

 

На терену уз нешто четинара који су на овом простору као резултат планског пошумљавања, већину простора заузимају листопадне – углавном букове шуме.

 

Гљива на обореном стаблу, детаљ шуме на северу подручја.

 

Гљива оборена са стабла, детаљ шуме на северу подручја.

 

 

Одбачене гуме у “нетакнутној дивљини”. Обележавање граница парцеле?

 

 

Одбачене гуме у “нетакнутној дивљини”. Обележавање граница парцеле?

 

У шуми, недалеко од пута наишли смо на одбачене гуме. Ово је простор на коме се шума експлоатише, није необично уочити присуство људи, али у овом случају чини се да су гуме послужиле као “приручно средство” за обележавање граница парцела…

Путеви у овој области, иако далеко од насеља, су углавном у добром стању будући да их за сопствене потребе одржавају ЈП “Србијашуме”

 

У читавој зони шума у источном делу општине шумски путеви су у изненађујуће добром стању. Наравно, треба бити опрезан, посебно после падавина, када деонице путева могу бити оштећене и непроходне за пролаз стандардних путничких аутомобила, али уз теренско возило веома је једноставно проћи читавим простором без великих проблема. Путеве одржавају ЈП “Србијашуме” због својих потреба.

Лептир на жбуњу на ивиц шуме, северни део подручја.

 

 

Детаљ шуме на југу подручја.

 

 

Детаљ, шума на југу подручја.

 

Маховина на камену, детаљ шуме на југу подручја.

 

 

Гљиве на трулој грани, детаљ шуме на југу подручја.

 

Закључак

Подручје Под Магаричким врхом, на крајњем истоку општине, у зони некад планираног резервата биосфере Кучајске планине налази се у сред “шумског мора” којим је покривен овај део Општине Параћин а које се наставља далеко на исток, север и југ и ван граница општине.

У том смислу ово јесте простор “нетакнуте природе” онолико колико је то могуће за подручје далеко од насеља, ван главних путева, које је опет простор којим се “газдује”, будући да је ово зона којом управљају пре свега ЈП “Србијашуме”, кроз пошумљавање, експлоатацију шума и организовање лова.

Утицаја људи дакле има, али нисмо забележели драстичне примере оштећења природних вредности.

У том смислу, резервисање овог простора за будућност, како би се спречиле евентуалне штетне последице прекомерне експлоатације, има смисла.

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.