Планирано заштићено подручје Изворишна челенка Мијовачког потока – шта смо затекли на терену

Планирано заштићено подручје Изворишна челенка Мијовачког потока налази се у близини села Стубица, обухвата простор брда северозападно од села.

 

На терену реч је о простору брда северозападно од села Стубица које је обрасло шумом и густим жбуњем у подножју.

 

 

Поглед на север, према врху брда из јужног дела подручја.

 

 

Поглед на исток према кањону Црнице из јужног дела подручја.

 

Поглед на југоистоко из правца подручја.

 

Поглед на запад из правца подручја.

 

Као што се може видети реч је о брду, са претежно листопадном шумом уз нешто четинара. Покушали смо да овом простору приђемо из правца села Стубица, путем који пролази поред сеоског гробља, али нас је пут довео само до подножја. Почетак брда обрастао је у густо жбуње и шуму, што је уз велику стрмину била препрека коју са опремом коју смо носили није било могуће савладати у времену које нам је било на располагању.

 

Детаљ жбуња на ивици шуме у подножју брда.

 

 

Језеро у подножју брда

 

 

У језеру има риба а на обали пецароша.

 

На самој ивици планираног заштићеног подручја налази се језеро, које је заправо како смо разумели мештане које смо затекли на лицу места мала акумулација на парцелама у приватном власништву. Призор језера у сред шуме, између брда, изнад Стубице прилично је необичан. У овом језеру има и рибе, фотографисали смо млађ која се окупила око комада хлеба, а риболовци – пошто се језеро користи за спортски риболов од стране мештана, кажу да у језеру има и крупнијих примерака.

 

Закључак

 

 

Изворишна челенка Мијовачког потока је „предграђе“ већих пространстава под шумом планираних за заштиту на истоку општине. Иако не спада у зону некад планираног резервата биосфере Кучајске планине, ово подручје наликује планираним подручјима у непосредном окружењу, која се налазе у зони планираног резервата биосфере Кучајске планине.

Реч је о брду, покривеном мешовитом, претежно листопадном шумом, у близини насеља, али бар са стране са које смо ми покушали прилаз – тешко приступачном због значајне стрмине падина у подножју и густог жбуња на почетку шуме.

Занимљивост представља омања акумулација на потоку у подножју, међутим није реч о великом воденом пространству које би било уточиште за мочварне и барске врсте већег обима, веће пре о локалној атракцији.

Простор планираног подручја је мали и осим чињенице да свако шумовито подручје ван насеља, посебно овакво на ивици много већих шумовитих пространстава, може бити станиште различитих врста птица и сисара од значаја за биодиверзитет, нисмо на терену успели да установимо неки други значајан квалитет овог простора током боравка на локалитету, који би га битно разликовао од других, сличних шумом покривених узвишења у околини.

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.