Нови локалитет који се предлаже за зашиту – Лагуна градског колектора – шта смо затекли на терену

 

Предлажемо да у план заштите након измена Просторног плана Општине Параћин буде уврштен нови локалитет – Лагуна градског колектора. Лагуна се налази у северном делу општине између Параћина и Ћуприје, западно од пруге Београд – Ниш и пута према Ћуприји.

 

 

 

 

Лагуна градског колектора је вештачко језеро чија је функција биолошка прерада отпадних вода које се претходно обрађују у погону за пречишћавање отпадних вода ЈКП „Црница“ у Змичу у непосредној близини лагуне. После обраде у погону, отпадне воде градске канализације упуштају се у језеро у коме се врши природна – биолошка разградња органских материја из отпадних вода. Овај процес, свакако одбијајући за људе, извор је енормне количине хранљивих материја за биљке и други живи свет у лагуни, што опет привлачи велики број птица, укључујући и миграторне врсте.

Лагуна се налази у зони интензивне пољопривредне производње и са свих страна је окружена њивама. Како је ово вештачки простор, којим се и управља у сврхе прераде отпадних вода, људски утицај се подразумева.

 

Дакле, овде није реч о „природним вредностима“ на начин како их замишљамо кад говоримо о „нетакнутној природи“. Овде је реч о уточишту за различите врсте, пре свега барске и мочварне и најпре за птице, укључујући птице – селице, којима ово језеро пружа извор хране и станиште, на простору на коме су скоро све друге природне баре исушене за потребе пољопривреде.

Истовремено ово је простор који је како је већ речено, за људе – одбијајући, па тако долази до необичних околности, да инфраструктурни објекат, изграђен за потребе људи, садржи у себи „људски репелент“ који омогућава дивљим врстама које су некад владале овим поручјем да буду сачуване и нађу место за живот.

 

Поглед на лагуну са западне стране.

 

 

 

Поглед на лагуну из централног дела језера према западу. Виде се велика пространства под трском.

 

 

Поглед из централног дела лагуне према југоистоку.

 

На фотографијама се виде важни елементи мочварно барског станишта који омогућавају живот барских птица – обале урасле у жбуње, отежавају прилаз људима, природа језера и непријатни мирис додатно уклањају знатижељнике, а плитка лагуна омогућава раст трске која заузима велика подручја и пружа скровиште за птице, гнезда и младе.

Ово је практично идеално станиште за барске птице, а лагуна је препуна риба и друге хране.

 

Детаљ лагуне, трска и птице.

 

Детаљ лагуне, трска и птице.

 

 

Детаљ лагуне трска и птице.

 

 

Поглед на лагуну са истока на запад.

 

Фотографије са обале показују богатство биљног света, како на обали где густо жбуње онемогућава лак прилаз води, тако и у самој лагуни која је окружена трском. Трска има значајну функцију у разградњи биоматеријала из отпадних вода, па је лагуна управо и грађена како би се омогућило да она овде буја. Ово последично доводи до бујања свих врста којима је барска трска скровиште и станиште.

 

Детаљ околног терена.

 

 

Детаљ околног терена.

 

Лагуну окружује бујна природа, биљке, инсекти, цвеће и пчеле. У мору околних њихва ово је острво на коме су уточиште нашле бројне врсте које су владале долином пре него што су читав простро прогутале њиве.

Закључак

 

Лагуна градског колектора ни у ком случају није „нетакнуто парче природе“. Напротив, реч је о вештачкој творевини, инфраструктурном објекту.

Међутим у околностима где су скроро сва природна мочварно барска станишта у долини Велике Мораве уништена мелиорацијом лагуна се појављује као задње упориште мочварно барских врста, посебно птица, којима су плитке воде, богате хранљивим материјама биолошког порекла, са склоништима од барске трске, важне за преживљавање.

Сасвим неочекивано, објекат којим људи решавају своје проблеме, појавио се као могућност да бројне дивље врсте – добију шансу да преживе. Додатна „вредност“ овог објекта је то што га људи избегавају. Уколико сте дивља патка која тражи место за скривање, трска у сред лагуне је одлично место за то, мало ко ће послати свог ловачког пса да плива лагуном или се запутити чамцем да узнемири птице које се крију трсци по средини оваквог језера.

Овај простор експлодира животом, на овој локацији забележено је стотинак различитих врста птица, многе птице селице, укључујући и ретке и строго заштићене врсте. Ово је одлична локација за посматрање птица, уколико вам не смета непријатан мирис лагуне.

Шта би подразумевала заштита оваквог простора? Забрану лова, а затим и вођење рачуна да се приликом неопходних радова као што су измуљавање лагуне у одређеним интервалима, не униште сва станишта или да се радови не изводе у време када птице имају младе.

Овај простор свакако неће бити туристичка атракција коју ће посећивати хиљаде људи. Међутим, не морају сва заштићена подручја бити намењена за уживање туриста. Сасвим је у реду да нека од њих једину сврху имају у томе да обезбеде добар живот и безбедност за дивље врсте које су људи протерали из станишта која су користила вековима.

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.